Zakat Emas Perhiasan Wilayah

By | December 9, 2021

Zakat Emas Perhiasan Wilayah. Zakat emas yang dipakai (sebagai perhiasan) emas yang dipakai (sebagai perhiasan) walaupun sekali dalam tempoh setahun tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Keadaan tersebut berterusan untuk setiap haul, sehinggalah ke suatu keadaan yang dikehendaki allah.

Kadar Zakat Fitrah Negeri Selangor Tautan b
Kadar Zakat Fitrah Negeri Selangor Tautan b from tautanb.blogspot.com

Uang cash + tabungan + investasi (bila ada) + emas (baik berupa logam mulia atau perhiasan simpanan) x 2,5 persen = nilai wajib zakat yang harus dikeluarkan. Ia juga dianggap sebagai simpanan yang boleh berkembang. Tetapi jika ia melebihi ‘uruf’ (uruf merujuk kepada nilai kebiasaan pemakaian emas bagi wanita di sesebuah tempat), maka ia diwajibkan zakat dengan kadar 2.5% atas lebihan daripada nilai uruf.

Tetapi Jika Ianya Melebihi ‘Uruf’ (Nilai Kebiasaan Pemakaian Masyarakat Setempat), Maka Ia Diwajibkan Zakat Dengan Kadar 2.

Hukum zakat emas perhiasan sebagian ulama berpendapat bahwa hukum zakat emas yang kepemilikannya untuk dipakai tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Justeru sebarang pemakaian yang berulang ataupun sekali dalam tempoh setahun melebihi 800 gram wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Uruf emas bagi negeri pulau pinang adalah 165 gram;

Sekiranya Melebihi Uruf, Maka Ianya Wajib Dikeluarkan Zakat Sebanyak 2.5% Atas Nilai Lebihan Dari Uruf Itu.

Emas yang dipakai (sebagai perhiasan) walaupun sekali dalam tempoh setahun tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Maka setelah ia membeli dan sebelum dipakai, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu: Sebagai contoh, sekiranya jumlah emas yang perhiasan yang dipakai dalam tempoh setahun ialah 900 gram:

Para Ulama Berselisih Pendapat Mengenai Apakah Ada Zakat Pada Perhiasan Emas Dan Perak.

Perhiasan yang terbuat dari bahan emas dan perak, adakalanya dibeli dengan tiga maksud, yaitu (1) hendak dijual kembali pada waktu yang akan datang, (2) dipergunakan sebagai perhiasan, dan (3) untuk maksud disimpan. Berapakah nilainya kalau hendak dijual dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5% daripada harga tersebut. Dikecualikan jika perhiasan tadi dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka akan terkena zakat jika telah memenuhi haul dan nishob sebagaimana akan diterangkan dalam zakat barang.

Tetapi Jika Ia Melebihi ‘Uruf’ (Uruf Merujuk Kepada Nilai Kebiasaan Pemakaian Emas Bagi Wanita Di Sesebuah Tempat), Maka Ia Diwajibkan Zakat Dengan Kadar 2.5% Atas Lebihan Daripada Nilai.

Majlis agama islam negeri perlis (maips) menetapkan tiada had uruf antara emas simpanan atau emas. Minimal nisabnya adalah 20 dinar (±77.50gram).sementara zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2.5% dari keseluruhan emas yang dimiliki. Emas perhiasan wanita (emas yang dipakai) emas yang dipakai (sebagai perhiasan) walaupun sekali dalam tempoh setahun tidak wajib dikeluarkan zakat ke atasnya.

Ada Dua Pendapat Dalam Masalah Ini.

Perhiasan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: Jadi, setiap orang yang membeli perhiasan dari emas atau perak wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% sebelum dipakai. Namun, intisari ajaran bahwa perhiasan yang dipergunakan oleh orang yang diharamkan memakainya, tetap wajib dipungut zakat, karena menghilangkan sifat mubahnya perhiasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *