Perhiasan Bunga Terdiri Atas

By | March 31, 2022

Perhiasan Bunga Terdiri Atas. Kelopak melindungi bunga pada saat bunga berbentuk kuncup. Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistilum).

Cutting Flower & Perhiasan Bunga
Cutting Flower & Perhiasan Bunga from salmah-perhiasanbunga.blogspot.com

Ada juga tumbuhan yang memiliki perhiasan bunga dimana struktur. Fungsi bunga ialah untuk menjadi perantara bagi penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Perhiasan bunga terdiri atas kelopak dan mahkota.

Fungsi Bunga Ialah Untuk Menjadi Perantara Bagi Penyatuan Gamet Jantan Dan Gamet Betina.

Kelopak tersusun atas helaian yang disebut daun kelopak atau sepal. Kelopak melindungi bunga pada saat bunga berbentuk kuncup. Perhiasan bunga terdiri atas kelopak atau calyx dan mahkota atau corolla.

Perhiasan Bunga Terdiri Dari Daun Kelopak (Sepal) Dan Daun Mahkota (Petal).

Putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Keseluruhan sepal dalam bunga disebut kaliks, dan keseluruhan petal disebut korola. Ada juga tumbuhan yang memiliki perhiasan bunga dimana struktur.

Umumnya Perhiasan Bunga Terdiri Dari Kelopak (Calyx) Dan Mahkota (Corolla).

Alat perkembangbiakan bunga lengkap terdiri dari pistilum (putik), yaitu alat kelamin betina yang dapat membentuk ovum dan stamen (benang sari), yaitu alat kelamin jantan yang dapat menghasilkan serbuk sari (polen). Perhiasan disini terdiri dari calyx (kelopak bunga) dan corolla (mahkota bunga). Bunga dinamakan pula bunga tidak lengkap apabila tak terdapat sebagian atau salah satu bagian bunga entah pada alat kelamin bunga ataupun perhiasannya.

Perhiasan Bunga Disusun Oleh Dua Unsur Steril, Yaitu Daun Keolpak (Sepal) Yang Secara Kolektif Menyusun Kelopak Bunga Kelopak (Calyx) Dan Daun Mahkota (Petal) Yang Secara Kolektif Menyusun Mahkota Bunga (Corolla).

Bunga anggrek dewasa akan menghadap ke bawah dan bakal buah atau ovariumnya resupinat (terputar). Ada juga yang bergantung kepada hewan, khususnya serangga. Perhiasan bunga terdiri atas mahkota dan kelopak bunga.

Pada Bunga Tunggal, Satu Tangkai Hanya Mendukung Satu Bunga, Sedangkan Pada Bunga Majemuk, Satu Tangkai Mendukung Banyak Bunga (Fahn, 1991).

Perhiasan bunganya, organ atau bagian reproduksinya, simetri bunganya, dan letak ovarium terhadap perhiasan bunga. Perhiasan bunga terdiri atas tiga sepal (pada lingkaran luar) dan tiga petal (pada lingkaran dalam). Mahkota bunga umumnya berwarna mencolok, menghasilkan bau yang khas dan di sekitarnya terdapat kelenjar madu yang bermanfaat bagi bunga untuk menarik serangga dan hewan lain yang mencari madu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.